NIVA CCA

Strain No. Species Origin
K-1719 unident. desmid sp. Bränskär, Tvärminne (very small rockpool), Finland, Unknown