NIVA CCA

Strain No. Species Origin
K-1346 Micrasterias truncata Trold Sø, Denmark, Unknown
K-1508 Micrasterias papillifera Kindrogan Pond, near Enochdu, Scotland, Unknown
K-1720 Micrasterias papillifera Bränskär, Tvärminne (rockpool), Finland, Unknown
K-1723 Micrasterias thomasiana var.notata Längskär, Tvärminne (rockpool), Finland, Unknown
K-1923 Micrasterias rotata Meldgaard Sø, Denmark, Unknown
NIVA-CHL 34 Micrasterias truncata River Storelva, Ringerike, Buskerud, Norway, 1978-10